Har du et spilleproblem?
Blog

Har du et spilleproblem?

De tallene man leser om i aviser o.l. som omhandler spilleproblemer kommer blant annet fra en undersøkelse gjort av MMI. Denne undersøkselsen er gjennomført ved å plukke utfra et tilfeldig telefonutvalg. 50% var via mobiltelefon og 50% var gjort via fasttelefon. 3135 personer svarte på undersøkelsen. 44,3% av de som svarte var menn, og resterende 55,7% var kvinner. Aldersgruppen mellom 15 år – 30 år ble noe underrepresentert i forhold til folketallet, mens gruppen 30-50 år er noe overrepresentert. Aldersgruppen 70+ ble klart underrepresentert. Som en del av undersøkelsen svarte deltakerene på et spørreskjema om sine spillevaner.

Har du et spilleproblem?

Resultat:

Legg sammen dine svar og bruk følgene poengskala: “Aldri” = 0 poeng, “Noen ganger” = 1 poeng, “For det meste” = 2 poeng, “Alltid” = 3 poeng

0 poeng = Ikke pengespillproblemer.
1-2 poeng = Lav risikospiller.
3-7 poeng = Moderat risikospiller, spilling har ført til eller kan føre til negative konsekvenser.
8-27 poeng = Problemspiller, spilling med negativ konsekvens og manglende kontroll.

Prosent av norges befolkning:

83,1 %= Ikke spilleproblemer
11,4% = Lavrisiko spiller
3,6% = Moderat risikospiller
1,9% = Problemspillere